Lucie Szymanowska

hungarystka

Lucie Szymanowska – czeska hungarystka. Tłumacz (8 tomów poezji i teksty z zakresu myśli politycznej) oraz autor artykułów o tematyce środkowoeuropejskiej. Współpracowała z Czeskim Radio, wśród czasopism m.in. Kontexty, Revue politika, Souvislosti, w Polsce z Gościem Niedzielnym, OMP. 

Podczas pobytu na Węgrzech (2001-2006) węgierski korespondent Radia Watykańskiego, korespondent Węgierskiej Agencji Prasowej MTVA/MTI.

Spółdzielca Radia Wnet.

Lucie Szymanowska brała udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 roku, panel: Polskie inspiracje dla Europy wartości: dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo Jana Pawła II.