Łukasz Dryblak

historyk

W 2014 r. uzyskał tytuł mgr. w Instytucie Historycznym UW. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, w tym: stosunki polsko-rosyjskie, porewolucyjna emigracja rosyjska, historia wojskowości, stosunki narodowościowe w II Rzeczypospolitej, a także współczesna problematyka bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych. Współautor raportów Instytutu Sobieskiego: Budowanie zdolności obronnych państwa i podstaw proobronnościowych w programach partii politycznych III RP, Warszawa 2014 oraz Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2015. Popularyzator historii, członek Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu