Łukasz Dryblak

historyk

Łukasz Dyblak – historyk. Doktorant w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Stażysta Instytutu Sobieskiego.

Współautor raportów Instytutu Sobieskiego: “Budowanie zdolności obronnych państwa i podstaw pro obronnościowych w programach partii politycznych III RP”, (Warszawa 2014) oraz “Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa” (Warszawa 2015). 

Stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia w nauce (2013/2014), laureat II miejsca w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2014.

Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, w tym: stosunki polsko-rosyjskie, porewolucyjna emigracja rosyjska, historia wojskowości, stosunki narodowościowe w II Rzeczypospolitej, a także współczesna problematyka bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych. 

Popularyzator historii, członek Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”.

Łukasz Dryblak uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku:
panel – Bezpieczeństwo: co może zrobić Polska, co powinna zrobić Europa?