Maciej Bednarkiewicz

prawnik, adwokat

Maciej Bednarkiewicz (1940 – 2016) – adwokat, szef Rady Adwokackiej (1989 – 1995), członek Trybunału Stanu (1991–1993 i 1997–2001).

Obrońca w procesach politycznych w  latach 80. Poseł na Sejm X kadencji.

W latach 80. współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

2002 zasiadał w radzie konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku, 
panel: Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru.