Magdalena Sokołowska

Magdalena Sokołowska – absolwentka pedagogiki, psychologii społecznej i sądowej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

W ramach pracy doktorskiej badała karierę edukacyjną i zawodową osób zdolnych. Prowadziła zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwoju człowieka dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. 

Przez dwie kadencje była przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów i członkini Rady Wydziału Pedagogicznego.

Magdalena Sokołowska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Edukacja i szkolnictwo wyższe w Polsce w perspektywie europejskiej.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu