Maks Kraczkowski

Poseł

Egzamin maturalny zdał w wieku 16 lat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję Sekretarza Rady Politycznej PiS, wcześniej Sekretarza Zarządu Głównego partii i członka partyjnej Komisji Etyki.

W latach 2002–2005 radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta St. Warszawy, członek Komisji Kultury.

W 2005 roku wybrany posłem V kadencji w okręgu pilskim. Od czerwca 2006 roku do końca V Kadencji Sejmu, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP, członek Komisji Ustawodawczej, a także przewodniczący Podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat poselski. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki. Był także członkiem Komisji Ustawodawczej.

W wyborach parlamentarnych  w dniu 9 października 2011 roku po raz trzeci wybrany posłem. Ponownie objął funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu