Mateusz Klupczyński

prawnik, ekonomista

Mateusz Klupczyński prawnik, ekonomista. Prezes Zarządu Ekonomista Curulis sp. z o.o., Prawnik. Ekspert w projektach Związku Miast Polskich czy Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu).

Autor publikacji, raportów i komentarzy z zakresu finansów samorządowych (m.in. wpf, wskaźniki zadłużenia, reguła wydatkowa, ranking zamożności polskich miast, wydatki na oświatę – publikowane na łamach Wspólnoty, PPEiS, Zeszytów naukowych UAM I UE w Poznaniu).

Mateusz Klupczyński brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 roku,

panel: Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach