Paweł Rojek

nauczyciel akademicki

Paweł Rojek – Redaktor naczelny Pressji, członek rady Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską, autor „Semiotyki Solidarności” (Nomos, Kraków 2009), nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Paweł Rojek brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2012 roku, panel: Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja.

2014, panel: Konserwatyzm w awangardzie.