Paweł Soloch

ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji publicznej

Prezes Zarządu i ekspert Instytut Sobieskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji publicznej. Były wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ukończył historię w Instytucie Historii UW, absolwent l’Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) w Lozannie oraz École Nationale d’Administration (ENA) w Paryżu. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, wicedyrektor w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Organizator i dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w MSWiA, szef Obrony Cywilnej Kraju (m.in. koordynator prac nad ustawą o Zarządzaniu kryzysowym). Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od października 2010 ekspert, a od czerwca 2013 Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Państwowej, członek Rady Służby Cywilnej. Autor artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego (między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Polsce Zbrojnej”), współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych PAN (współautor „Polityka bez Strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego”, pod redakcją Antoniego Z. Kamińskiego, ISP PAN 2008).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu