Andrzej Waśko

profesor literatury polskiej

Prof. Andrzej Waśko (ur. 1961) – profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Wykładał także literaturę polską na Uniwersytecie Illinois w Chicago, zajmuje się naukowo literaturą polską XIX wieku. Współzałożyciel Wydawnictwa Arcana i dwumiesięcznika „Arcana”. W 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie kierował Zespołem Oświatowym przy Prezesie PiS. W latach 2009-2011 wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Autor i redaktor dziesięciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu