Joanna M. Sosnowska

Historyk sztuki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzowała się w Instytucie Sztuki PAN, tam też uzyskała habilitację. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim. Zorganizowała i przez 9 lat kierowała w Collegium Civitas studium podyplomowym Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Wypromowała siedmiu doktorów. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej: Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Członek zespołu redakcyjnego “Rocznika Historii Sztuki”. W 2015 roku otrzymała srebrny medal “Zasłużony kulturze Gloria Artis”.  Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki.

Publikowała m. in. w „Biuletynie Historii sztuki”, “Roczniku Historii Sztuki”, “Rocznikach Humanistycznych”, „Twórczości”, „Kresach”, „Znaku”, „Architekturze” oraz tomach posesyjnych.

 

2011
Prezentacja „Warszawskiej ścieżki kultury”

2019
Na co czekamy w polskiej kulturze?