Prof. Remigiusz Forycki

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Od 1979 roku pracował jako adiunkt a następnie docent w Instytucie Romanistyki  Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku profesor UW.

W latach 1991-1993 Dyrektor naukowy Stacji Naukowej PAN w Paryżu, następnie Dyrektor Instytutu Romanistyki UW i Dyrektor naukowy Biblioteki Polskiej w Paryżu. Od 2012 roku Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu