Prof. Roger Scruton

Filozof, pisarz

Ukończył Jesus College w Cambridge oraz Birkbeck College w Londynie. Jest profesorem Uniwersytetu Londyńskiego i wykładowcą filozofii, autorem wielu prac z zakresu historii filozofii, filozofii polityki i estetyki oraz znanym pisarzem, krytykiem, eseistą, publicystą a także redaktorem naczelnym The Salisbury Review. Konserwatysta – Założyciel Conservative Philosophy Group.

Czynnie angażował się w antykomunistyczną działalność i pomoc w krajach zniewolonych (przebywał w czechosłowackim więzieniu, był wydalony z tego kraju w latach 80. XX wieku). Jest wykładowcą filozofii estetyki (Bribeck College, Boston University, St Andrew’s w Szkocji).

W 1998 został odznaczony czeskim Medalem Za zasługi I stopnia.

Autor ponad trzydziestu książek z dziedziny filozofii, krytyki literackiej, eseistyki politycznej i kulturalnej oraz powieści tłumaczonych na wiele języków.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu