Prof. Roger Scruton

Filozof, pisarz

sir Roger Scruton (1944-2020) – brytyjski filozof, pisarz i kompozytor. 
Ukończył Jesus College w Cambridge oraz Birkbeck College w Londynie. Jest profesorem Uniwersytetu Londyńskiego i wykładowcą filozofii, autorem wielu prac z zakresu historii filozofii, filozofii polityki i estetyki oraz znanym pisarzem, krytykiem, eseistą, publicystą a także redaktorem naczelnym The Salisbury Review. 
Konserwatysta – Założyciel Conservative Philosophy Group.
W latach 2018-2019 przewodniczący rządowej komisji „Budować lepiej, budować pięknie”, zajmującej się ochroną ładu estetyczno-architektonicznego w Wielkiej Brytanii.
Wspierał działalność opozycyjną w Środkowej Europie, organizując pomoc edukacyjną i badawczą dla opozycji w Polsce i Czechosłowacji. Współzałożyciel Jagiellonian Trust.
Założyciel Stowarzyszenia im. Jana Husa, które wspierało opozycję w Czechosłowacji.
Czynnie angażował się w antykomunistyczną działalność i pomoc w krajach zniewolonych (przebywał w czechosłowackim więzieniu, był wydalony z tego kraju w latach 80. XX wieku). Jest wykładowcą filozofii estetyki (Bribeck College, Boston University, St Andrew’s w Szkocji).

W 2016 roku, kapituła Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego uhonorowała sir Rogera Scrutona medalem „Odwaga i Wiarygodność”.
Medal Za Zasługi I Stopnia – Czechy 1998
Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Polska 2019
W 2019 otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Architektura.

Autor między innymi:
„Intelektualiści nowej lewicy”, „Przewodnik po filozofii dla inteligentnych”, „Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie”, „Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie”.

Zobacz także:

[1] https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,431,krzyz-wielki-orderu-zaslugi-rzeczypospolitej-polskiej-dla-rogera-scrutona.html

[2] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=F3E2C1DD1B055C23C125840F005DBD2F&symbol=KOMUNIKATY_KOMUNIKAT

[3] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=2BA0BC01E802B266C12584100046395A&symbol=KOMUNIKATY_KOMUNIKAT

[4] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=39FEB4880DA73086C12584100051BF6A&symbol=KOMUNIKATY_KOMUNIKAT

[5] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=AA9CA24450BAA560C1258411003FA6DC&symbol=KOMUNIKATY_KOMUNIKAT