Tadeusz Stryjakiewicz

nauczyciel akademicki

Profesor nauk o Ziemi,od początku kariery związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej UAM. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Instytut Wielkopolski”. Członek Komisji Rektorskich do spraw Współpracy z Gospodarką oraz Strategii Rozwoju Uczelni. Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Członek komitetu Nauk Geograficznych PAN. Redaktor „Quaestiones Geographicae”, Seria B. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji M.B. Grabowskiego w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego (1998) i Fundacji Volkswagena na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem (1991).

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku:
panel: Czy Polacy są narodem nieinnowacyjnym?
wykład: Klasa kreatywna w ośrodkach metropolitalnych Europy