Rafał Górski

Rafał Górski – społecznik, szef Instytutu Spraw Obywatelskich, lider ruchu miejskiego Łódź Jest Nasza! Od 1995 roku zaangażowany w kampanie obywatelskie, np. Tiry na tory, Obywatele decydują czy Dom to praca. Meldunki z frontów kampanii pisze do Tygodnika Solidarność, Wprost i Super Expressu.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu