Stanisław Wądołowski

byly poseł RP

Stanisław Wądołowski – w XII 1970 i w 1971 uczestnik protestów robotniczych w Stoczni Szczecińskiej 1971-1980 przewodniczący Rady Oddziałowej Związków Zawodowych Szefostwa Technicznego. W VIII 1980 członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, negocjator Porozumienia Szczecińskiego. W „Solidarności” od 1980, członek Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej, w 1981 r. delegat na Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. 1982-1985 organizator spotkań przedstawicieli tajnych komisji zakładowych, koordynator działań struktur podziemnych Pomorza Zachodniego. W 1987 założyciel Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Myśli Politycznej, 1987-1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej w Stoczni Szczecińskiej, 1988-1989 członek Prezydium Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie.

Od 1989 założyciel i członek władz krajowych Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, 1989-1999 prezes Zarządu Pomorza Zachodniego, 1997-2001 członek Prezydium Zarządu Głównego, 2001-2003 członek Rady Naczelnej. W 1991 wiceprzewodniczący wybranej przez załogę Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej. W latach 1991-1993 poseł na Sejm RP z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, członek sejmowych komisji Polityki Społecznej oraz Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej. W latach 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy Akcji Wyborczej Solidarność, członek sejmowych komisji Polityki Społecznej oraz Transportu i łączności i Gospodarki Morskiej. Od 2002 na emeryturze.

Źródło: http://www.przelomy.muzeum.szczecin.pl/

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu