Tomasz Żukowski

nauczyciel akademicki

Tomasz Żukowski – Doktor w Instytucie Polityki Społecznej UW, gdzie wykłada Socjologię i Socjologię problemów społecznych. Wykładał także między innymi w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu i na Uniwersytecie Jagiellońskim, w warszawskim Collegium Civitas, krakowskiej WSE im. Tischnera i katowickim Instytucie Regionalnym.

Był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Autor i współautor kilku książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych opinii publicznej, ewolucji polskiego systemu politycznego, wyborom, działalności organizacji pracowniczych oraz sytuacji młodzieży.

Od kilkunastu lat analizuje i komentuje wydarzenia na polskiej scenie politycznej dla telewizji publicznej, radia publicznego, stacji komercyjnych (w tym TVN, TVN24, Polsatu i Pulsu) oraz wielu gazet i czasopism, w tym m. in. RzeczpospolitejGazety WyborczejŻycia Warszawy.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt  w  latach:

2011
panel: Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej).
2012:
panel: Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków.
wykład: Jedność i podziały Polaków – obraz socjologiczny i jego konsekwencje polityczne.
2014
panel: Budowanie tożsamości.