Wanda Zwinogrodzka

dyrektor programowy

Wanda Zwinogrodzka – krytyk teatralny, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, autorka tekstów z rozmaitych dziedzin historii i krytyki kultury, recenzji i felietonów. Była szefowa Teatru Telewizji oraz Działu Artystyczno-Literackiego Agencji Filmowej TVP. Pomysłodawczyni i opiekun artystyczny „Sceny Faktu” Teatru Telewizji – cyklu przedstawień będących rekonstrukcją wydarzeń z najnowszej historii Polski, uhonorowanego w 2008 roku Nagrodą Mediów NIPTEL.

Od 2012 roku współpracowała z PISF, Gazetą Polską Codziennie oraz innymi tytułami prasowymi.

Od 2015 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wanda Zwinogrodzka brała udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2014 roku – panel: Kanon kultury i polityka kulturalna

2015 roku – panel: Uwolnić kulturę z opresji

2016 roku – panel: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie