Szczegółowy program VII Kongresu Polska Wielki Projekt zostanie zamieszczony wkrótce.