Wyzwania regionu pilskiego - Kongres Polska Wielki Projekt – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Wyzwania regionu pilskiego – Kongres Polska Wielki Projekt

Zakończył się kolejny regionalny Kongres Polska Wielki Projekt w Pile. Oprócz zagadnień i wyzwań lokalnych paneliści omawiali również wpływ wojny na Ukrainie na Polskę w wymiarze politycznym, społecznym i ekonomicznym.

Pierwszy panel nosił nazwę „Wielkopolska wielu prędkości? Ambicje i wyzwania regionu pilskiego” w którym wzięli udział: Ryszard Goławski (starosta złotowski), Zbigniew Czerwiński (samorząd województwa Wielkopolskiego), Bartosz Sokulski, szef Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Pokrzywa oraz Krzysztof Jacek Oświecimski, wójt gminy Miasteczko Krajeńskie oraz Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego.

Tematem były perspektywy rozwoju regionu pilskiego zwłaszcza w kontekście inwestycyjnym.

„Region zaczyna wyrównywać szanse w kierunku kultury i infrastruktury, w porównaniu do regionu centralnej Wielkopolski ” – mówił wójt Oświęcimski. „Jeśli chodzi o nasze potrzeby, to przede wszystkim infrastruktura, która jest przestarzała. To jest punkt na którym skupiamy nasze ograniczone budżety” – dodał.

Zwrócono również uwagę na problemy i zapóźnienia regionu. „Bardzo dobrze, że Kongres Polska Wielki Projekt organizowany jest w tym miejscu. Podregion pilski jest jedynym, który od momentu wejścia do UE nie nadrobił zaległości w stosunku do najbogatszego regionu województwa, czyli poznańskiego” – zaznaczył Zbigniew Czerwiński. „Mi zależy, żeby Wielkopolska była regionem możliwie policentrycznym. Im silniejsze będą centra subregionalne, tym mniej będziemy mieli problemów. Kiedyś było takie powiedzenie Największą łodzian troską wszystko zmieścić na Piotrkowską, zatem jeżeli ktoś uważa, że można rozwijać Wielkopolskę kumulując inwestycje w centrum, to jest w głębokim błędzie” – dodał.

„Powiat złotowski to teren typowo popegierowski. Teraz fundusze dla tych regionów się pokazały. I dobrze, ponieważ wymaga naprawdę dużo inwestycji. Jesteśmy dużym powiatem, trzecim w regionie, ale słabo zaludnionym, przez co przegrywamy w punktacjach inwestycji infrastrukturalnych czy drogowych” – stwierdził Ryszard Goławski.

Ludzie reagują na Polskę jak w czasach pierwszej Solidarności”

Drugi panel pt. „Szanse na zrównoważenie rozwoju? – Europa, Polska, Biznes” dotyczył trochę szerszego kontekstu, ale wciąż skupionego na regionie. Wydarzenia o skali globalnej, tj. wojna na Ukrainie mają również wpływ na funkcjonowanie gospodarek regionalnych, na co zwrócił uwagę poseł na Sejm RP Krzysztof Czarnecki. „Samorządy dziś zderzają się z tym, że przez konflikt Rosji z Ukrainą, powodują brak dostaw, wzrost cen za paliwo, a ceny inwestycji, które były planowane wzrastają i organizacje samorządowe mają problem z sprzedażą ich” – stwierdził.

Profesor Krasnodębski zwrócił uwagę na zupełną zmianę postrzegania Polski na świecie. „Ta wojna zmieniła stosunek Europy do Polski. I nie chodzi tu o państwo, ale o ludzi, którzy wreszcie widzą, jaka Polska jest. Obserwujemy taki przypływ sympatii do Polski jak w latach 1980-81. ” – podkreślił europoseł Zdzisław Krasnodębski. „Wczoraj w drodze na samolot z Brukseli poznałem kolegę z Cypru, który chwalił wspaniałą postawę Polaków. Moja małżonka przesłała mi SMS-a, spaceruje z wnuczką w Reykjaviku, zaczepiła ją pani z Kanady, spytała skąd jest i zaczęła nas wychwalać. Ludzie reagują na Polskę jak w okresie pierwszej Solidarności” – dodał.

Szef GPW dr Marek Dietl odniósł się do nowych trendów w inwestowaniu i związanych z tym nieoczekiwanych . „Od jakiegoś czasu jest taka tendencja w inwestowaniu, to się nazywa ESG, chodzi o kwestie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Bardzo puchną fundusze które inwestują w te 3 litery oprócz zwrotu z inwestycji. Obligacji na rynku, które spełniają te kryteria jest zdecydowanie mniej niż pieniędzy na rynku i stąd otworzyła się ciekawa nisza rynkowa dla Polski, którą wpierają międzynarodowe instytucje finansowe, żeby emitować obligacje z obszaru social, od tego „S” na wsparcie działań humanitarnych” – mówił.

Kongres Polska Wielki Projekt w Pile zakończyła, jak zwykle w przypadku spotkań regionalnych, część artystyczna. Przed widzami wystąpiła pilska młodzież w repertuarze muzycznym. Zapis całego kongresu można znaleźć tutaj.

***

Polska Wielki Projekt to inicjatywa powstała jedenaście lat temu, której celem jest podnoszenie poziomu debaty publicznej, budowanie więzi społecznych i diagnozowanie kluczowych szans i wyzwań dla rozwoju Polski.

Od jesieni 2021 aż do końca 2023 roku odbędzie się szesnaście podobnych wydarzeń – po jednym
w każdym województwie. We współpracy z lokalnymi partnerami omówione zostaną zagadnienia istotne dla danego regionu. Ideą przedsięwzięcia jest wsłuchanie się w głos lokalnych społeczności
i przedstawienie ich potrzeb ogólnopolskiej publiczności i decydentom politycznym. W ubiegłym roku Kongres Polska Wielki Projekt odwiedził Rybnik, Chełm, Ciechanów i Słupsk. Uczestnicy wydarzeń będą mogli też zapoznać się z objazdową wystawą dokumentującą historię Kongresu Polska Wielki Projekt.

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).