2013 – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongres odbędzie się w dniach

12.04, 20.04, 25-28.04.2013

Kraków, Poznań, Warszawa
18:00

Polska industrializacja 3.0

Paneliści:

Konstanty Donimirski
ekspert Instytutu Sobieskiego

Henryk Siodmok
Centrum im. Adama Smitha