VII XII Kongres Polska Wielki Projekt – Wolność - polski projekt dla Europy
1

Kongres odbędzie się w dniach

18-21.05.2017

Warszawa
12:05

Słowo wstępne

Paneliści:

Mateusz Morawiecki
Premier

12:30

Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową

Zagadnienia:

 • Odcienie szarości – granice unikania opodatkowania
 • Corporate Social Responsibility a międzynarodowe optymalizacje podatkowe
 • Podatkowe partnerstwo publiczno-prywatne w walce o uczciwą konkurencję
 • Multilateralne narzędzia walki z międzynarodową optymalizacją
 • Uproszczenie prawa podatkowego – narodowe i ponadnarodowe

Paneliści:

Marek Dietl
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP

Cezary Kaźmierczak
publicysta, przedsiębiorca

Mariusz Adamiak
dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP

Maciej Żukowski
prawnik, doradca podatkowy

14:15

Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych

Paneliści:

Jadwiga Emilewicz
Poseł ma Sejm RP, politolog

Marcin Chludziński
prezes KGHM Polska Miedź SA

Jarosław Tworóg

Piotr Janczyk

Moderator:

Jacek Karnowski

15:45

Budowa polskiego kapitału fundamentem polskiej wartości

Zagadnienia:

 • Stosunkowo niskie stopa oszczędności w Polsce i zgromadzony majątek Polaków są wyzwaniami zarówno indywidulanie dla każdego obywatela, jak i całej gospodarki
 • Powszechnie na świecie zapewnienie wyższej stopy zastąpienia w momencie przejścia na emeryturę umożliwia uzupełnienie filaru repartycyjnego o dodatkowe mechanizmy oszczędzania
 • Jednocześnie bez wzrostu oszczędności krajowych polska gospodarka pozostanie uzależniona od napływu inwestycji zagranicznych
 • Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polaków, rozwoju lokalnego rynku kapitałowego i podniesienia potencjału gospodarki
 • Najlepsze światowe wzorce wypracowane w krajach anglosaskich wskazują na dobrowolne programy emerytalne oparte o zasadę automatycznego zapisu, jako odpowiedź na te wyzwania

Paneliści:

Paweł Surówka

Paweł Borys
Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Jerzy Kwieciński
inżynier, przedsiębiorca i urzędnik państwowy, doktor nauk technicznych

Ernest Pytlarczyk
doktor nauk ekonomicznych

Paweł Dobrowolski
ekspert Instytutu Sobieskiego

17:30

Nowe Bretton Woods. Czy jest potrzebny nowe globalny kontrakt społeczny?

Zagadnienia:

 • Nierównowagi globalne a kryzysy finansowe
 • Nierówności społeczne jako zagrożenie dla wolnego handlu
 • nowe globalne reguły gry dla międzynarodowych korporacji (prawo konkurencji, podatki, własność intelektualna)
 • Demokratyczny kapitalizm w epoce robotyzacji i sztucznej inteligencji
 • Nowe Bretton Woods czy dylemat więźnia – przyszłość światowej gospodarki

Paneliści:

Mateusz Morawiecki
Premier

Jonathan Ostry
ekonomista

Michael Pettis

Tłumaczenia:

angielski