Kongres odbędzie się w dniach

28.03, 11-12.04, 17-18.04, 14-17.05.2015

Szczecin, Poznań, Kraków, Warszawa

10:15

Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną

Paneliści:

Janusz Wojciechowski
prawnik, sędzia, polityk

Henryk Czyż
nauczyciel akademicki

Jan Szyszko
(1944-2019)

Edward Kosmal
przewodniczący i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

11:50

Szkolnictwo Zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej

Paneliści:

Marzena Baranowska

Jacek Wróbel

Józef Gawłowicz
kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista

Piotr Mikiewicz
socjolog, wykładowca akademicki

Ewa Berdyszak
wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie

13:25

Reindustrializacja jako element planu Junckera

Paneliści:

Zdzisław  Krasnodębski
Profesor, socjolog, filozof społeczny

Marek Gróbarczyk