Kongres odbędzie się w dniach

7.06 - 9.06.2019

Warszawa | Arkady Kubickiego

10:00

Oficjalne otwarcie Kongresu 2019

10:10

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego

10:30

Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja

Paneliści:

Adam Adamski

Marek Dietl
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP

Nina Dobrzyńska

Moderator:

Michał Fedusio

12:00

Perspektywa rozwoju Europy Środkowej w Unii Europejskiej – bariery i przewagi gospodarcze

Paneliści:

Andrew J. Campbell
prezesa w firmie doradczej The SPECTRUM Group

Florin Kubinschi

David Szabó

Moderator:

Maciej Szymanowski

13:20

Nie ma pomyślności bez produktywności. Jak wykorzystać potencjał polskiej gospodarki?

Paneliści:

Paweł Durjasz
ekonomista

Bartłomiej Michałowski
ekspert ds. nowych technologii

Tomasz Snażyk
prawnik

15:30

Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata

Paneliści:

Stjepo Bartulica

Artur Mrówczyński-Van Allen

Nóra Szekér
historyk, historyk sztuki

Moderator:

Grzegorz Górny

17:00

Uroczystość wręczenia medalu “Odwaga i Wiarygodność”