Kongres odbędzie się w dniach

17-20.05.2018

Sale Redutowe Teatru Wielkiego, Arkady Kubickiego
15:30

Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

Paneliści:

Krzysztof Bielak

Marcin Pasierbski
politolog

Michał Dworski
Korporacja Akademicka Astrea Lublinensis

Tomasz Skorupski

Robert Iwanicki

15:00

Oficjalne otwarcie VIII Kongresu

17:15

Mapa polskich wartości

Paneliści:

Marek Rymsza
socjolog, nauczyciel akademicki, doradca Prezydenta RP

Krzysztof Mazur
politolog, filozof

Michał Łuczewski
socjolog, psycholog, metodolog

Rafał Górski
prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Wojciech Kaczmarczyk
urzędnik, nauczyciel akademicki

Barbara Muzyka-Konarska
wiceprezes, współzałożyciel Fundacji Virtuti Arti

Moderator:

Michał Łuczewski